Bưu điện văn hóa xã Lương Năng

  • Mã bưu điện: 244150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Năng
  • Địa chỉ: Thôn Nà Thang, Xã Lương Năng, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053830614