Bưu điện văn hóa xã Bắc Lãng

  • Mã bưu điện: 247740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Lãng
  • Địa chỉ: Thôn Nà Phai, Xã Bắc Lãng, Huyện Đình Lập
  • Điện thoại: 02053849003