Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lại

  • Mã bưu điện: 244040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lại
  • Địa chỉ: Thôn Nà Súng, Xã Vĩnh Lại, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053830210