Bưu điện khai thác cấp 2 KT Đình Lập

  • Mã bưu điện: 247510
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đình Lập
  • Địa chỉ: Khu 4, Thị Trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập
  • Điện thoại: 02053846372