Bưu điện khai thác cấp 2 KT Đồng Đăng

  • Mã bưu điện: 241870
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Đăng
  • Địa chỉ: Khu Dây Thép, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053851446