Hòm thư Công cộng Khánh Long

  • Mã bưu điện: 243428
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Khánh Long
  • Địa chỉ: Thôn Khuổi Bây B, Xã Khánh Long, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: