Bưu điện Bắc An Hòa

Mã bưu điện: 881010 Bưu cục: Bưu điện Bắc An Hòa Địa chỉ: Sô´14, Đường Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963847580

Bưu điện Mỹ Long

Mã bưu điện: 881000 Bưu cục: Bưu điện Mỹ Long Địa chỉ: Sô´11-13, Đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963846986

Bưu điện Long Xuyên

Mã bưu điện: 880000 Bưu cục: Bưu điện Long Xuyên Địa chỉ: Sô´1169, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên Điện thoại: 02963955955