Bưu điện KCN Quế Võ

  • Mã bưu điện: 222918
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Quế Võ
  • Địa chỉ: Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223617330