Bưu điện văn hóa xã Song Hồ

  • Mã bưu điện: 222500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Hồ
  • Địa chỉ: Thôn Đạo Tú, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223873382