Bưu điện văn hóa xã Ngũ Thái

  • Mã bưu điện: 222690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngũ Thái
  • Địa chỉ: Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223796800