Bưu điện văn hóa xã Đào Viên

  • Mã bưu điện: 223060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Viên
  • Địa chỉ: Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223864527