Bưu điện văn hóa xã Trí Quả

  • Mã bưu điện: 222550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trí Quả
  • Địa chỉ: Thôn Phương Quan, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223866350