Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Phú

  • Mã bưu điện: 223380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Phú
  • Địa chỉ: Thôn Phú Dư, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223556230