Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng Thành

  • Mã bưu điện: 222510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Đồng Thành
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Đoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223786920