Đại lý bưu điện Hoàn Sơn

  • Mã bưu điện: 221954
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hoàn Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Đại Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du
  • Điện thoại: 0972388876