Hòm thư Công cộng Yên Hải

  • Mã bưu điện: 207741
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Yên Hải
  • Địa chỉ: Thôn Hải Yến, Xã Yên Hải, Thị xã Quảng Yên
  • Điện thoại: