Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa

  • Mã bưu điện: 393100
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tà Hừa
  • Địa chỉ: Thôn Cáp Na 1, Xã Tà Hừa, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: