Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia

  • Mã bưu điện: 393220
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ta Gia
  • Địa chỉ: Thôn Mì, Xã Ta Gia, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: