Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong

  • Mã bưu điện: 382872
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Mường Khong
  • Địa chỉ: Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 01205 929 843