Bưu điện văn hóa xã Mường Mơn

  • Mã bưu điện: 383500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Mơn
  • Địa chỉ: Bản Búng Giắt, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0789010472