Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch

  • Mã bưu điện: 385502
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch
  • Địa chỉ: Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 01663868834