Hòm thư Công cộng Vũ Lăng

  • Mã bưu điện: 245365
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vũ Lăng
  • Địa chỉ: Thôn Tràng Sơn 1, Xã Vũ Lăng, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: