Hòm thư Công cộng Vĩnh Tân

  • Mã bưu điện: 802375
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Vĩnh Tân
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 3853701