Bưu điện Bến Lội

  • Mã bưu điện: 801430
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Lội
  • Địa chỉ: Sô´242, Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 0903479936