Bưu điện văn hóa xã Hòa Minh

  • Mã bưu điện: 802420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Minh
  • Địa chỉ: Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hoà Minh, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523855555