Bình Thuận

Bưu điện Phước Hội

Mã bưu điện: 804610 Bưu cục: Bưu điện Phước Hội Địa chỉ: Sô´120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi Điện thoại: 02523842166

Bưu điện Tân Hải

Mã bưu điện: 804870 Bưu cục: Bưu điện Tân Hải Địa chỉ: Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi Điện thoại: 02523874949

Bưu điện văn hóa xã Tân Thiện

Mã bưu điện: 804709 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thiện Địa chỉ: Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi Điện thoại: 02523561206

Hòm thư Công cộng GD LaGi

Mã bưu điện: 804822 Bưu cục: Hòm thư Công cộng GD LaGi Địa chỉ: Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi Điện thoại: 3872780

Hòm thư Công cộng Phước Hội

Mã bưu điện: 804624 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phước Hội Địa chỉ: Sô´120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi Điện thoại: 3842166

Hòm thư Công cộng Tân Hải

Mã bưu điện: 804879 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Hải Địa chỉ: Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi Điện thoại: 3874949

Hòm thư Công cộng Phước Lộc

Mã bưu điện: 804667 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phước Lộc Địa chỉ: Đường Lê Minh Công, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Bình

Mã bưu điện: 804768 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Bình Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi Điện thoại:

Bưu điện La Gi

Mã bưu điện: 804600 Bưu cục: Bưu điện La Gi Địa chỉ: Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi Điện thoại: 02523872780