Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Hàm Thuận Bắc

Danh sách 19 địa chỉ Bưu điện ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận: Bưu điện Hàm Thuận Bắc, Bưu điện Phú Long, Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức, Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức, Bưu điện văn hóa xã Hồng Liêm, Bưu điện văn hóa xã Hàm Trí 1, Bưu điện văn hóa xã Thuận Hoà, Bưu điện văn hóa xã Đông Tiến, Bưu điện văn hóa xã La Dạ, Bưu điện văn hóa xã Đông Giang, Bưu điện văn hóa xã Hàm Phú, Bưu điện văn hóa xã Hàm Liêm 1, Bưu điện văn hóa xã Hàm Chính, Bưu điện văn hóa xã Hàm Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng 2, Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng, Bưu điện văn hóa xã Đa Mi, Bưu cục văn phòng Tổ TTBH Hàm Thuận Bắc

Bưu điện Hàm Thuận Bắc

 • Mã bưu điện: 802800
 • Bưu cục: Bưu điện Hàm Thuận Bắc
 • Địa chỉ: Thôn 3, Thị Trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523865101

Bưu điện Phú Long

 • Mã bưu điện: 802820
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Long
 • Địa chỉ: Khu phố Phú An, Thị Trấn Phú Long, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523629990

Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn

 • Mã bưu điện: 802880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523624101

Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức

 • Mã bưu điện: 802840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523626286

Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức

 • Mã bưu điện: 802841
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Đức
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hồng Liêm

 • Mã bưu điện: 802900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Liêm
 • Địa chỉ: Thôn Liêm Hoà, Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: ‎0947782083

Bưu điện văn hóa xã Hàm Trí 1

 • Mã bưu điện: 802910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Trí 1
 • Địa chỉ: Thôn Phú Thái, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523865454

Bưu điện văn hóa xã Thuận Hoà

 • Mã bưu điện: 802920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Dân Trí, Xã Thuận Hoà, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523617001

Bưu điện văn hóa xã Đông Tiến

 • Mã bưu điện: 802950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Tiến
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Tiến, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: ‎0946707287

Bưu điện văn hóa xã La Dạ

 • Mã bưu điện: 802960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã La Dạ
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã La Dạ, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: ‎0947679759

Bưu điện văn hóa xã Đông Giang

 • Mã bưu điện: 802940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Giang
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Giang, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 01662491658

Bưu điện văn hóa xã Hàm Phú

 • Mã bưu điện: 802930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Phú
 • Địa chỉ: Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523865658

Bưu điện văn hóa xã Hàm Liêm 1

 • Mã bưu điện: 803011
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Liêm 1
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 0252‎3838212

Bưu điện văn hóa xã Hàm Chính

 • Mã bưu điện: 802998
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Chính
 • Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 0918821921

Bưu điện văn hóa xã Hàm Hiệp

 • Mã bưu điện: 803030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Đại Thiện 2, Xã Hàm Hiệp, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523864610

Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng 2

 • Mã bưu điện: 802860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng 2
 • Địa chỉ: Thôn Thắng Hoà, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 02523866252

Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng

 • Mã bưu điện: 802869
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Kim Bình, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 025233866251

Bưu điện văn hóa xã Đa Mi

 • Mã bưu điện: 802970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Mi
 • Địa chỉ: Thôn Đa Gu Ri, Xã Đa Mi, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại: 099262003

Bưu cục văn phòng Tổ TTBH Hàm Thuận Bắc

 • Mã bưu điện: 802811
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Tổ TTBH Hàm Thuận Bắc
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Ma Lâm, Huyện Hàm Thuận Bắc
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN