Bưu điện văn hóa xã Nghị Đức

  • Mã bưu điện: 803510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghị Đức
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh
  • Điện thoại: 0944654159