Bưu điện văn hóa xã Phan Tiến

  • Mã bưu điện: 802050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Tiến
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 0966693471