Hòm thư Công cộng Chí Công

  • Mã bưu điện: 802439
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chí Công
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 3857101