Bưu điện Phan Rí Thành

  • Mã bưu điện: 801970
  • Bưu cục: Bưu điện Phan Rí Thành
  • Địa chỉ: Thôn Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523862642