Bưu điện Liên Hương

  • Mã bưu điện: 802449
  • Bưu cục: Bưu điện Liên Hương
  • Địa chỉ: Sô´50, Đường 17/4 Tuyến 1, Thị Trấn Liên Hương, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523850102