Bưu điện văn hóa xã Phong Phú 1

  • Mã bưu điện: 802390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Phú 1
  • Địa chỉ: Thôn Tuy Tịnh 1, Xã Phong Phú, Huyện Tuy Phong
  • Điện thoại: 02523851456