Bưu điện Ngã 7

  • Mã bưu điện: 801000
  • Bưu cục: Bưu điện Ngã 7
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ-, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523817371