Bưu điện văn hóa xã Hàm Mỹ

  • Mã bưu điện: 803150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Phú Hưng, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam
  • Điện thoại: 02523898607