Bưu điện Hàm Tân

  • Mã bưu điện: 804000
  • Bưu cục: Bưu điện Hàm Tân
  • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân
  • Điện thoại: 02523877071