Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn

  • Mã bưu điện: 802880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 02523624101