Bưu điện Tân Minh

  • Mã bưu điện: 804120
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Minh
  • Địa chỉ: Sô´150, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân
  • Điện thoại: 02523878800