Bưu điện Măng Tố

  • Mã bưu điện: 803490
  • Bưu cục: Bưu điện Măng Tố
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh
  • Điện thoại: 02523891506