Bưu điện văn hóa xã Hàm Chính

  • Mã bưu điện: 802998
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Chính
  • Địa chỉ: Thôn Bình Lâm, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Điện thoại: 0918821921