Bưu điện Phan Thiết 1

  • Mã bưu điện: 800000
  • Bưu cục: Bưu điện Phan Thiết 1
  • Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523827892