Bưu điện Lê Hồng Phong

  • Mã bưu điện: 800100
  • Bưu cục: Bưu điện Lê Hồng Phong
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523821371