Bưu điện văn hóa xã Phan Sơn

  • Mã bưu điện: 802070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Sơn
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phan Sơn, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: