Bưu điện văn hóa xã Bắc Ruộng

  • Mã bưu điện: 803480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Ruộng
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh
  • Điện thoại: 01233863844