Bưu điện văn hóa xã Hàm Thạnh

  • Mã bưu điện: 803190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Thạnh
  • Địa chỉ: Thôn Dân Cường, Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam
  • Điện thoại: ‎0985211301