Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Hàm Tân

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận, bao gồm: Bưu điện Hàm Tân, Bưu điện Tân Minh, Bưu điện Tân Thắng, Bưu điện Sơn Mỹ, Bưu điện Tân Đức, Bưu điện văn hóa xã Tân Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Tân Hà, Bưu điện văn hóa xã Tân Xuân, Bưu điện văn hóa xã Sông Phan, Bưu điện văn hóa xã Tân Phúc, Bưu điện văn hóa xã Thắng Hải, Bưu cục văn phòng Tổ TTBH Hàm Tân

Bưu điện Hàm Tân

 • Mã bưu điện: 804000
 • Bưu cục: Bưu điện Hàm Tân
 • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 02523877071

Bưu điện Tân Minh

 • Mã bưu điện: 804120
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Minh
 • Địa chỉ: Sô´150, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 02523878800

Bưu điện Tân Thắng

 • Mã bưu điện: 804160
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Gò Găng, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 02523875170

Bưu điện Sơn Mỹ

 • Mã bưu điện: 804150
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 02523565177

Bưu điện Tân Đức

 • Mã bưu điện: 804130
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Đức
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Đức, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 02523556014

Bưu điện văn hóa xã Tân Nghĩa

 • Mã bưu điện: 804081
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Nghĩa
 • Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân Hà

 • Mã bưu điện: 804070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hà
 • Địa chỉ: Thôn Đông Hoà, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 02523876533

Bưu điện văn hóa xã Tân Xuân

 • Mã bưu điện: 804060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Xuân
 • Địa chỉ: Thôn Láng Gòn 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 02523563048

Bưu điện văn hóa xã Sông Phan

 • Mã bưu điện: 804100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sông Phan
 • Địa chỉ: Thôn An Vinh, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: ‎01293979139

Bưu điện văn hóa xã Tân Phúc

 • Mã bưu điện: 804140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phúc
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 0917968860

Bưu điện văn hóa xã Thắng Hải

 • Mã bưu điện: 804171
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thắng Hải
 • Địa chỉ: Thôn Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: 0931280689

Bưu cục văn phòng Tổ TTBH Hàm Tân

 • Mã bưu điện: 804094
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Tổ TTBH Hàm Tân
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân
 • Điện thoại: