Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 1

  • Mã bưu điện: 801138
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Nghiệp 1
  • Địa chỉ: Thôn Thiện Hoà, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: