Bưu điện văn hóa xã Hàm Cường

  • Mã bưu điện: 803130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hàm Cường
  • Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Hàm Cường , Huyện Hàm Thuận Nam
  • Điện thoại: 02523895700