Bưu điện văn hóa xã Xuân An 2

  • Mã bưu điện: 801420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân An 2
  • Địa chỉ: Sô´272, Đường Nguyễn Hội-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 01267108068