Bưu điện văn hóa xã Phan Điền

  • Mã bưu điện: 802060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Điền
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phan Điền, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523660007